لوله فین دار یا همان (Fin Tube) به لوله های پرده دار گفته می شود که از درون لوله سیال داغ عبور می کند و سطح انتقال دما را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

 

کاربرد لوله فین دار:

1.انواع چیلر های جذبی

2.انواع کندانسور های آبی و هوایی

3.انواع خنک کننده ها و ........