کالای مس فاتحی

شما می توانید قیمت جهانی فلزات را هفته ای 1 بار در سایت مشاهده فرمایید,لازم به ذکر است که قیمت های درج شده قیمت هر تن فلز می باشد و بر حسب دلار آمریکا حساب شده است,قیمت جهانی فلزات را در بخش اخبار ما مشاهده فرمایید.

price  
1,718.50 Aluminium
1,565.00 Aluminium Alloy
1,740.00 Nasaac
4,943.00 Copper
2,070.50 Lead
10,385.00 Nickel
21,405.00 Tin
2,441.00 Zink
28,700.00 Cobalt
15,250.00 Molybdenum
325.00 Steel Billet